SCHOONMAAK BEDRIJF 
GROEN EN ZUIVER

BENT U OP ZOEK NAAR EEN BETROUWBARE
SCHOONMAAK PARTNER VOOR VVE EN KANTOOR

DISCLAIMER & POLICY 

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Schoonmaakbedrijf Arnhem Groen en Zuiver. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Schoonmaakbedrijf Arnhem Groen en Zuiver is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.
      Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Schoonmaakbedrijf Arnhem Groen en Zuiver niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Schoonmaakbedrijf Arnhem Groen en Zuiver aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.
Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Schoonmaakbedrijf Arnhem Groen en Zuiver geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.
Opslaan gegevens
Bij elk bezoek aan www.groenenzuiver.nl herkent de webserver automatisch IP-adressen.Bij een bezoek aan onze internetsite bewaard Schoonmaakbedrijf Arnhem Groen en Zuiver:– uw e-mailadres wanneer u een contactformulier verstuurt;– de domeinnaam van andere internetsites die u geraadpleegd hebt om naar www.groenenzuiver.nl te gaan;– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op www.groenenzuiver.nl geraadpleegd hebt.Deze informatie wordt gebruikt:– om de inhoud van www.groenenzuiver.nl te verbeteren;– het aantal bezoeken van www.groenenzuiver.nl te kunnen vaststellen.De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Cookies
Op www.groenenzuiver.nl gebruiken we (mogelijk) cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een webserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

Groen en Zuiver zekerheden

Garantie

Met een proefperiode van een (2) maand (i.p.v. 3 maanden) kunt u onze schoonmaak dienstverlening eerst ervaren, voordat wij en u een nadere samenwerking aangaan.

Juiste Prijs kwaliteit

Hoe vaak is het nodig om bijvoorbeeld het glas te wassen, vloer- en trappenhuizen te reinigen, toiletten en keuken te reinigen? Een slim en uitgekiend werkprogramma bespaart u dus geld. Zo ‘verspillen’ we geen tijd (en geld). En blijft de schoonmaak op het gewenste niveau

Zichtbaarheid

u bent verzekerd van continuïteit en dat het altijd schoon is. U weet wie er komt en wanneer(d.m.v. een vast rooster),herkenbaar met bedrijfskleding en Groen en Zuiver Logo. Zo maken wij onze dienstverlening voor u zichtbaar

Kwaliteit

De kwaliteit wordt gewaarborgd door vele aspecten: het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen(ecologisch), checklists, schoonmaakmenu, programma van eisen, goed schoonmaakpersoneel, controle

Tevreden

Wij zijn tevreden  als U ook tevreden bent

Totaal leverancier

Schoonmaak trappenhuis, glasbewassing, schoonmaak toiletten, schoonmaak keuken. Naast de reguliere schoonmaak en glasbewassing verzorgt Groen en Zuiver – als het nodig is -  het reinigen van galerijen e.d.

Nieuws
gierig?

JA, ik wil graag meer weten

 Groen en Zuiver * Schoutenstraat 82 *  6826MC Arnhem  • Tel: +31681900658  *  KVK:57058016 *  Disclaimer 
© Uyteraerd Media 2017